Komersikolekiymmistä

Komersikolekiymmi (Kommerskollegium) oon Ruottin virasto ulkomaankaupale, EU:n sisäselle markkinalle ja kauppapolitiikale. Meän äärimäinen tehtävä oon ette erilä laila parantaa maholisuuksia kansanväliselle kaupale.

Met tehemä töitä vaphaan, aukean kaupan eestä jossako oon selvät pelisäänöt ja vaphaan liikkuvuuen eestä EU:n sisäsellä markkinalla. Met varustamma hallitukselle päätöspohjat, tutkimukset ja sanonat ja osalistuma kansainvälisissä kokkouksissa ja neuvotteluissa.

Päämäärä meän työle oon ette tuottaa hyvin toimivhaan sisäsheen markkinhaan, eksterhniin kauppapolitiikhaan EU:ssä joka rakentautuu vapakauphaan ja aukehaan ja luihaan multilateraahliin kauppasysteehmiin.

Päämäärä meän työle oon ette tuottaa:

  • Hyvintoimivhaan sisäsheen markkinhaan
  • Eksterhniin kauppapolitiikhaan EU:ssä joka rakentautuu vapakauphaan
  • Aukehaan ja luihaan multilateraahliin kauppasysteehmiin


Meitä oon suunile 90 työläistä ja meän kontturi oon Stokholmissa.