Så styrs vi

Kommerskollegiums uppdrag styrs av regeringen via en instruktion och årliga regleringsbrev. Vid utgången av varje år sammanfattar vi verksamheten i en årsredovisning.

Ta del av dokumenten här.