Så styrs vi

Kommerskollegiums uppdrag styrs av regeringen via en instruktion och årliga regleringsbrev. Vid utgången av varje år sammanfattar vi verksamheten i en årsredovisning.

En samlad bedömning av hur myndigheten bidrar till målen i Agenda 2030, finns att ta del av i vår årsredovisning.

Ta del av dokumenten här.