Importera & exportera

Vi hjälper företag att hitta information, lösa problem och påverka lagstiftningen på handelsområdet.

Så hjälper vi dig

Vi hjälper dig att hitta regler för varor och tjänster på olika marknader. Hos oss ansöker du om nya tullbefrielser och tullkvoter för importerade insatsvaror. Till oss kan du också anmäla specifika problem som ditt företag har i handeln med andra länder – vi undersöker möjliga lösningar på problemet.