Så hjälper vi dig

Vi hjälper dig att hitta regler för varor och tjänster på olika marknader. Hos oss ansöker du om licens för import av järn, stål och aluminium och lägre eller ingen tull när du importerar insatsvaror. Till oss kan du också anmäla specifika problem som ditt företag har i handeln med andra länder – vi undersöker möjliga lösningar på problemet.