Turkiet–EU – tullunion i kraft

EU och Turkiet har en tullunion sedan 1995. Den omfattar alla industrivaror.

Tullunionen mellan EU och Turkiet omfattar alla industrivaror, men inte jordbruksprodukter (utom bearbetade jordbruksvaror), tjänster och offentlig upphandling.

Parterna har en gemensam extern tulltaxa för de produkter som omfattas. Överenskommelsen om tullunionen förutsätter också att Turkiet anpassar sig till EU:s regelverk på flera viktiga inremarknadsområden, särskilt när det gäller industristandarder.

En modernisering av tullunionen planeras

2016 föreslog EU-kommissionen att tullunionen skulle moderniseras och att ytterligare bilaterala handelsförbindelserna till områden som tjänster, offentlig upphandling och hållbar utveckling skulle utvidgas. Men rådet har ännu inte godkänt mandatet som EU-kommissionen behöver.

Turkiet är medlem i Euro-Medelhavspartnerskapet (Euromed). Partnerskapet främjar ekonomisk integration och demokratiska reformer och är en viktig del i strävan efter ökad ekonomisk integration i Medelhavsområdet.