Enkät om problem med immateriella rättigheter i länder utanför EU

EU-kommissionen vill veta vilka immaterialrättsliga problem företag stöter på i sin handel med länder utanför EU. Syftet är att arbeta för förbättringar och göra företag medvetna om var potentiella risker finns.

Företag och andra intressenter uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller handel och immateriella rättigheter. Enkäten är öppen till den 6 september och det går bra att skriva på svenska.

Läs mer i vår nyhet
Har ditt företag problem med immateriella rättigheter utanför EU?