IMI – ett system för myndigheters samarbete inom EU

Internal Market Information System, IMI, är ett säkert och flerspråkigt webbaserat verktyg som EU- och EES-ländernas myndigheter ska använda för att utbyta information när de tillämpar vissa rättsakter. IMI omfattar 97 olika förfaranden i 20 policyområden samlade i ett verktyg.

Myndigheter som fattar beslut inom följande områden ska använda IMI när de behöver kommunicera med andra myndigheter inom EU:

 • yrkeskvalifikationer
 • tjänster
 • utstationering av arbetstagare
 • transport över gränserna av kontanter i euro
 • e-handel (pilotprojekt)
 • Solvit
 • patienträttigheter 
 • lokförarbevis (pilotprojekt)
 • återlämnande av kulturföremål
 • EPC – europeiska yrkeskortet
 • mobila maskiner som inte är avsedda för vägtransport
 • GDPR – allmänna dataskyddsförordningen
 • officiella handlingar
 • överföring av skjutvapen
 • konsumentskyddssamarbete (CPC)
 • EJN – Europeiska rättsliga nätverk
 • vägtransporter – utstationeringsdeklarationer 
 • vägtransporter – etableringsvillkor
 • vägtransporter – sociallagstiftning 
 • avslag om skjutvapen
 • förordningen om en gemensam digital ingång – (SDG).

Det här kan en myndighet göra genom IMI

I IMI kan behöriga myndigheter som hanterar gränsöverskridande ärenden samarbeta administrativt med andra behöriga myndigheter inom EU- och EES-länderna. Myndigheten kan använda sitt eget språk under hela samarbetet. Samarbetet kan till exempel handla om:

 • Förfrågningar – behöriga myndigheter kan ställa frågor till varandra.
 • Anmälningar och varningar – myndigheten i ett medlemsland informerar andra medlemsländer och/eller kommissionen.
 • I arkiven kan behöriga myndigheter sprida information om vissa referensdokument, exempelvis diplom.

IMI har sin rättsliga grund i EU-förordning 1024/2012. Förordningen reglerar bland annat hur personuppgifter får hanteras i IMI.

Kommerskollegium är nationell samordnare

Kommerskollegium utbildar och informerar behöriga myndigheter som använder IMI. Det är också Kommerskollegium som registrerar behöriga myndigheter i IMI-systemet och håller koll på att frågor som ställs från både svenska myndigheter och myndigheter i andra medlemsländer blir besvarade i tid.

Porträtt Moa Näsström

Kontakta mig om IMI

Vill din myndighet använda IMI? Har du frågor om systemet? Kontakta mig!

Moa Näsström

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Mer om Internal Market Information System