Myndigheter skyldiga att anmäla nya och ändrade tekniska föreskrifter

När myndigheter inom EU tar fram nya eller ändrar i befintliga nationella tekniska föreskrifter och regler för e-tjänster ska de anmälas till EU-kommissionen. I Sverige skickar myndigheterna in sina anmälningar via Kommerskollegium.

Nytt den 14 september 2020: Kommerskollegiums nya sammanslagna föreskrift träder i kraft. Det finns också en ny blankett för anmälning av tekniska föreskrifter. Du finner dem i boxen längst ner på sidan.

Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. Nationella myndigheter har också möjlighet att påverka utformningen av andra länders tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster.

Även regeringen är skyldig att anmäla författningsförslag som innehåller tekniska föreskrifter. På samma sätt som myndigheterna gör de det via Kommerskollegium.

Om en teknisk föreskrift antas utan att den först har anmälts innebär det att den inte får tillämpas. Det är därför viktigt att nationella tekniska föreskrifter anmäls.

1. Använd blanketten när du anmäler föreskriften

Använd blanketten "Anmälan av tekniska föreskrifter" när din myndighet ska skicka in en anmälan till Kommerskollegium. Där finns också information om vilka uppgifter som ska skickas med. Blanketten finns i boxen i botten av sidan.

2. Avvakta tills anmälningsproceduren är klar

Myndigheten får inte låta den föreslagna föreskriften träda i kraft innan anmälningsproceduren är avslutad. Kommerskollegium meddelar er när anmälningsproceduren kan avslutas. Anmälningsproceduren tar normalt tre månader.

3. Besluta om att föreskriften ska träda i kraft

Den antagna föreskriften skickas i redigeringsbart format till Kommerskollegium, som vidarebefordrar den till EU-kommissionen.

Om handeln väsentligt påverkas ska föreskriften också anmälas till WTO

Det finns också en global anmälningsprocedur inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal. Men allt som anmäls till EU behöver inte anmälas till WTO. Det är när föreskrifterna kan ha en väsentlig inverkan på handel mellan två eller flera länder som myndigheter ska anmäla till WTO. Ni aviserar en anmälan till WTO på samma blankett som ni använder för anmälningsproceduren inom EU och som ni skickar till Kommerskollegium. Det är sedan Kommerskollegium som vidarebefordrar anmälningen till WTO.

Katarina Paul-1-1.jpg

Kontakta mig om anmälningsproceduren

Jag svarar på frågor om anmälningsproceduren och kan hjälpa er med att avgöra om en föreskrift behöver anmälas eller inte. Anmälningar av tekniska regler görs genom att mejla ifylld blankett till vår registrator.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Relaterad information