Myndigheter skyldiga att anmäla nya och ändrade tekniska föreskrifter

När nationella myndigheter inom EU tar fram nya eller ändrar i nationella tekniska föreskrifter och regler för e-tjänster ska de anmäla detta till EU-kommissionen. Svenska myndigheter skickar in sina anmälningar via Kommerskollegium.

Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. Nationella myndigheter har också möjlighet att inspireras av eller påverka utformningen av andra länders tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster. Bevaka tekniska föreskrifter i Tris-databasen

Även regeringen är skyldig att anmäla författningsförslag som innehåller tekniska föreskrifter. Anmälan görs via Kommerskollegium.

Om en teknisk föreskrift antas utan att den först har anmälts får den inte tillämpas. Det är därför viktigt att nationella tekniska föreskrifter anmäls.

1. Skicka utkastet till föreskrift på remiss

När din myndighet överväger att ta fram nya tekniska föreskrifter ska ni samråda med Kommerskollegium. Skicka utkast till föreskrifter på remiss till oss, gärna inom ramen för er ordinarie remissrunda, så att vi kan avgöra om föreskriften behöver anmälas eller inte.

2. Använd blanketten när du anmäler föreskriften

Använd blanketten Anmälan av tekniska föreskrifter när din myndighet ska skicka in en anmälan till oss. Där finns också information om vilka uppgifter som ska skickas med. Utkast till föreskrift och konsekvensutredning ska skickas in i redigerbart format, till exempel Word. Blankett: Anmälan av tekniska föreskrifter

3. Avvakta tills anmälningsproceduren är klar

Myndigheten får inte anta den föreslagna föreskriften innan anmälningsproceduren är avslutad. Vi meddelar er när anmälningsproceduren kan avslutas. Anmälningsproceduren tar normalt tre månader.

4. Besluta om att föreskriften ska träda i kraft

Den antagna föreskriften skickas i redigeringsbart format, till exempel Word, till oss. Vi vidarebefordrar den till EU-kommissionen.

 

Om handeln väsentligt påverkas ska föreskriften också anmälas till WTO

Det finns också en global anmälningsprocedur inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal, men allt som anmäls till EU behöver inte anmälas till WTO. Det är när föreskrifterna kan ha en väsentlig inverkan på handel mellan två eller flera länder som myndigheter ska anmäla till WTO. Din myndighet aviserar en anmälan till WTO på samma blankett som ni använder för anmälningsproceduren inom EU. Det är sedan Kommerskollegium som vidarebefordrar anmälan till WTO.

WTO har också en databas, ePing, där anmälningar publiceras. Gå till ePing.

Katarina Paul-1-1.jpg

Kontakta mig om anmälningsproceduren

Jag svarar på allmänna frågor anmälningsproceduren. Anmälningar av tekniska regler görs genom att mejla ifylld blankett till vår registrator.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Relaterad information