Myndigheter skyldiga att anmäla nya och ändrade tekniska föreskrifter

När myndigheter inom EU tar fram nya eller ändrar i befintliga nationella tekniska föreskrifter och regler för e-tjänster ska de anmälas till EU-kommissionen. I Sverige skickar myndigheterna in sina anmälningar via Kommerskollegium.

Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. Nationella myndigheter har också möjlighet att påverka utformningen av andra länders tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster. Bevaka tekniska föreskrifter i Tris-databasen

Även regeringen är skyldig att anmäla författningsförslag som innehåller tekniska föreskrifter. På samma sätt som myndigheterna gör de det via Kommerskollegium.

Om en teknisk föreskrift antas utan att den först har anmälts innebär det att den inte får tillämpas. Det är därför viktigt att nationella tekniska föreskrifter anmäls.

1. Skicka utkastet till föreskrift på remiss

När din myndighet överväger att ta fram nya tekniska föreskrifter ska ni samråda med Kommerskollegium. Skicka utkast till föreskrifter på remiss till oss, gärna inom ramen för er ordinarie remissrunda, så att vi kan avgöra om föreskriften behöver anmälas eller inte.

2. Använd blanketten när du anmäler föreskriften

Använd blanketten "Anmälan av tekniska föreskrifter" när din myndighet ska skicka in en anmälan till Kommerskollegium. Där finns också information om vilka uppgifter som ska skickas med. Utkast till föreskrift och konsekvensutredning ska skickas in i redigerbart skick, till exempel Word. Blanketten finns i boxen i botten av sidan.

3. Avvakta tills anmälningsproceduren är klar

Myndigheten får inte låta den föreslagna föreskriften träda i kraft innan anmälningsproceduren är avslutad. Kommerskollegium meddelar er när anmälningsproceduren kan avslutas. Anmälningsproceduren tar normalt tre månader.

4. Besluta om att föreskriften ska träda i kraft

Den antagna föreskriften skickas i redigeringsbart format, till exempel Word, till Kommerskollegium, som vidarebefordrar den till EU-kommissionen.

 

Om handeln väsentligt påverkas ska föreskriften också anmälas till WTO

Det finns också en global anmälningsprocedur inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal. Men allt som anmäls till EU behöver inte anmälas till WTO. Det är när föreskrifterna kan ha en väsentlig inverkan på handel mellan två eller flera länder som myndigheter ska anmäla till WTO. Ni aviserar en anmälan till WTO på samma blankett som ni använder för anmälningsproceduren inom EU och som ni skickar till Kommerskollegium. Det är sedan Kommerskollegium som vidarebefordrar anmälningen till WTO.

Katarina Paul-1-1.jpg

Kontakta mig om anmälningsproceduren

Jag svarar på allmänna frågor anmälningsproceduren. Anmälningar av tekniska regler görs genom att mejla ifylld blankett till vår registrator.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Relaterad information