Sveriges tjänsteimport och tjänsteexport

Alla som reser eller ringer ett telefonsamtal utomlands är del av den internationella tjänstehandeln. Och ett utländskt byggföretag som utför arbete i Sverige syns till exempel som tjänsteimport i statistiken. Det här diagrammet visar hur Sveriges tjänstehandel har utvecklats sedan 2004.

Källa: SCB och Kommerskollegium

Diagrammet visar den procentuella förändringen jämfört med motsvarande period föregående år. Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Läs mer om tjänstehandel

Tjänstehandel – en ökande del av internationell handel