Fiskföretag kan expandera tack vare Solvit

christer o kund.jpg

Christer Rönnbäck, vd på Rönnbäcks Fisk. Foto: Anthony Tian

Orimliga krav i Finland såg ut att sätta stopp för det svenska fiskföretagets expansionsplaner på andra sidan gränsen. Men med hjälp av EU-rätten och juristerna på Solvit kunde Rönnbäcks Fisk expandera utanför Sverige. ”Det här var en överlevnadsfråga för oss”, säger vd Christer Rönnbäck.

För några år sedan började grundarna av Rönnbäcks Fisk i Pajala fundera på att utöka sin verksamhet till Finland. Genom att köra fiskbilarna till torg och marknader på andra sidan Torne älv skulle de kunna nå betydligt fler kunder än de man redan hade i Sverige.

Rönnbäcks Fisk har förädlat och sålt fisk sedan 1972. Företaget sysselsätter sex personer i produktion och försäljning. De driver en butik i Pajala och säljer fisk från fiskbil på marknader och torg. De har också en grossistverksamhet där de säljer fisk till restauranger.

Nära till finska marknaden

Under de senaste åren har dock företaget sett kundunderlaget ständigt minska. Man har tvingats köra allt längre för att nå lika många kunder som tidigare. Men över gränsen till Finland är det bara 2,5 mil. Och ofta har orterna på andra sidan älven fler bosatta än på den svenska sidan. Att utöka verksamheten till Finland kom därför som en naturlig tanke.

– Vi började ringa finska myndigheter. Men det var svårt att få veta vad som gällde och det tog mycket energi. Till slut fick vi beskedet att de krävde ett så kallat fast driftställe i Finland där de kunde genomföra inspektioner och ta prover på våra produkter, säger Christer Rönnbäck, vd för företaget.

Det var svårt att få veta vad som gällde och det tog mycket energi.

– Jag tänkte att det här kan väl ändå inte vara möjligt. När vi uppfyller alla EU-krav och har det på papper hos svenska myndigheter, då tyckte jag att det borde gälla även i Finland, fortsätter han.

Här hade planerna på att köra fiskbilen över gränsen kunnat ta slut. Helt enkelt för att det inte fanns tid att både driva och jobba i företaget och samtidigt ta en strid mot myndigheterna. Men Christer Rönnbäck fick hjälp av en konsult, som tog kontakter med Nordiska ministerrådet och skrev brev till ministrar. Och så kopplades Solvit in.

Rönnbäcks fiskbil

Anmälde problemet till Solvit

Solvit hjälper företag och privatpersoner från EU att ta tillvara sin rätt till fri rörlighet inom EU. Om man stöter på problem med myndigheter i ett annat EU-land, är det till Solvit man kan anmäla problemen. Det finns Solvitkontor i alla EU-länder som samarbetar med varandra. De analyserar problemet ur ett rättsligt perspektiv och kontaktar aktuell myndighet för att försöka lösa problemet.

På Solvit Sverige, inhyst på Kommerskollegium, hanterade EU-rättsjuristen Fredrik Ahlstedt ärendet.

– Kravet från finska myndigheter skulle i praktiken innebära att Rönnbäcks Fisk måste etablera sig i Finland. Det ansåg vi vara ett orimligt krav, särskilt mot bakgrund av att företaget redan kontrollerades utifrån samma EU-regler för livsmedelsanläggningar i Sverige, säger Fredrik Ahlstedt.

Ändrade föreskrifterna

Solvit kontaktade sina kollegor i Finland, som tog upp de juridiska argumenten med den finska myndigheten. Till en början sade myndigheten att de skulle se över kravet i samband med en översyn längre fram. Men kort därefter meddelade de att de drar tillbaka kraven på Rönnbäcks Fisk. De skulle dessutom ändra i sina föreskrifter.

Fredrik Ahlstedt på Solvit Sverige är nöjd med hur ärendet löste sig.

– När vi både kan hjälpa ett företag väldigt konkret och dessutom få till en förändring i reglerna känns det extra bra. För det leder till att fler företag framöver får det enklare med den fria rörligheten över gränserna, säger han.

Och på Rönnbäcks Fisk är de nöjda med att vara igång med försäljning från fiskbil i Finland.

– Det här var en överlevnadsfråga för oss. Utan möjlighet att få sälja fisk till konsument i Finland, hade vi måst lämna Pajala och flytta längre söderut. Men nu har vi investerat i två helt nya fiskbilar och ska snart köpa in en till. Försäljningen fungerar bra och är mycket uppskattad, säger Christer Rönnbäck.

Fakta: Solvit

Anser du att en myndighet i något EU- eller EES-land (Norge, Island, Liechtenstein) hindrat dig och ditt företag från att ta tillvara era rättigheter på den inre marknaden? Då kan du vända dig till Solvit. Solvit försöker på ett enkelt och praktiskt sätt hjälpa företag att komma tillrätta med problem som har med EU:s fria rörlighet att göra. Hjälpen är kostnadsfri.

Läs mer om Solvit