Vilka länder handlar Sverige varor med?

För hur många miljarder kronor exporterar svenska företag varor till andra länder? Har importen från Kina ökat eller minskat på sistone? Vilka länder köper mest svenska varor – USA, Norge eller Tyskland? I det här diagrammet kan du se hur Sveriges varuhandel har sett ut med ett specifikt land eller en specifik region.

Import redovisas som import från avsändningsland, och för länder utanför EU även som import från ursprungsland. Avsändningsland är det land som varan fraktades från till Sverige. Ursprungsland är det land där den ekonomiskt viktigaste delen av tillverkningen skett. Om den totala statistiken ska granskas, välj alternativet totalt och import från avsändningsland. Statistiken är ej bortfallsjusterad. Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Sverige handlar mest med grannländer och Tyskland

Runt två tredjedelar av den svenska varuexporten går till länder på EU:s inre marknad. Bland de länder som svenska företag exporterar mest till finns Tyskland, Norge, Danmark och Finland. 

Svenska företag importerar varor från många olika länder i världen, men särskilt från de nordiska länderna, Tyskland, Nederländerna och Kina.

Det finns ett antal större hamnar i världen varifrån landets egna varor skickas, men även andra länders varor. Därför är import från avsändningsland och import från ursprungsland inte alltid samma sak. Exempelvis skeppas en mängd kinesiska varor från hamnen i Hongkong. Om man vill ta reda på hur stor importen av kinesiska varor är, är det alltså bättre att välja import från ursprungsland och Kina.

Varuhandel – en stor del av Sveriges utrikeshandel