Sveriges varuimport och varuexport

Hur stor är den svenska exporten och importen av varor? Och i förhållande till föregående år, hur ser den procentuella förändringen ut? Det kan du ta reda på i de här två diagrammen.

Källa: SCB och Kommerskollegium


Diagrammet visar den procentuella förändringen jämfört med motsvarande period föregående år. Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Import – en förutsättning för export

När utrikeshandel analyseras väljer många att fokusera på exporten. Men lika viktig för Sveriges utrikeshandel och ekonomiska utveckling är importen. Förutom att importera livsmedel, läkemedel och andra varor som vi konsumenter använder så utgörs importen till stor del av varor som används för att producera nya varor. De så kallade insatsvarorna är ofta en förutsättning för att vi ska kunna producera nya varor som vi sedan kan konsumera eller exportera. En bil består exempelvis av maskindelar från många olika länder.

Läs mer om varuhandel

Varuhandel – en stor del av Sveriges utrikeshandel