Så håller du koll på stålkvoterna

På EU-kommissionens sida för kvotkonsultation får du en samlad bild av hur kvoten för just ditt företags produkt ser ut. Här beskriver vi hur du kan gå till väga rent praktiskt.

EU-kommissionens kvotkonsultation

För att se detaljer om den kvot som intresserar er så skriver du in kvotnumret i rutan ”Löpnummer”. Tullkvotens löpnummer för företagets produkt hittar du i åttonde ändringsförordningens bilaga II. Tryck på sök.

Då får du fram en kort tabell med information om kvotens giltighetstid (startdatum – slutdatum). Under rubriken "Balans" i tabellen står det hur mycket som finns kvar av kvoten. Behöver du ha mer detaljerad information om kvoten så tryck på ”Details” längst ut till höger. Du får då upp en bild som visar hur stor kvantitet som finns kvar av kvoten. Titta under "Saldo".

Viktigt att ha koll på är också hur stor kvantitet som ligger för behandling men som ännu inte fördelats. Denna uppgift hittar du under ”Total väntan på avdrag”. Här kan du även se kvotens giltighetstid och vilka KN-nummer som berörs av kvoten. Det går även att se om kvoten börjar ta slut. Om så skulle vara fallet står detta angivet under rubriken ”Kritiskt”. Kvoterna uppdateras en gång per dag och längst upp i högra hörnet på sidan för kvotkonsultation går det att se datum för när uppgifterna senast uppdaterades.

Har ditt företag redan ansökt om att få ta del av en kvot och vill veta hur det går med er ansökan så ska ni kontakta Tullverket. Tullverket har även en internettjänst för företag där du kan kontrollera kvotansökan.