Vilka länder är Sveriges viktigaste handelspartner?

Vilka länder exporterar Sverige mest till? Och vilka länder importerar vi mest från? Hur mycket har varuimporten från Kina ändrats på tio år? Och hur stor är Sveriges varuexport till Norge jämfört med vår totala varuexport? I den här tabellen får du en överblick över vilka länder Sverige handlar mest med, både när det gäller export och import av varor.

I kolumnen ”Position” rangordnas länderna utifrån den senast tillgängliga helårsstatistiken. Siffran inom parentes visar ländernas placering under ett jämförelseår. ”Värde”-kolumnerna visar det sammanlagda värdet av handeln mellan Sverige och enskilda länder (export, import eller total handel, beroende på vad du har valt i rullgardinslisten ”Handelsflöden”), ej bortfallsjusterade värden. Kolumnen ”Förändring” visar hur mycket handeln har förändrats jämfört med det valda jämförelseåret (som längst tillbaka till 2014). Kolumnen ”Andel” visar hur stor handeln är med ett visst land i förhållande till Sveriges totala handel.
Om statistiken

Läs mer om varuhandeln

Vilka varor exporterar och importerar svenska företag?
Varuhandel – en stor del av Sveriges utrikeshandel