Ukrainas integration med EU inom handel

Vi samarbetar med Ukraina inom ett flertal områden för att främja Ukrainas integration med EU på handelsområdet.

Stöd till Ukrainas export till Sverige och EU

I vår importfrämjande verksamhet Open Trade Gate Sweden (OTGS) har vi flera samarbeten med Ukraina för att främja landets export till Sverige och EU.

Inom utbildningsprogrammet Trade Academy Trade Promotion utbildar vi organisationer som arbetar med att stödja företag som vill exportera till Sverige och EU. I programmet deltar exportfrämjande organisationer i bland annat Ukraina med syfte att öka sin kunskap och kompetens inom handel och exportfrämjande.

Tillsammans med den ukrainska exportfrämjande organisationen Entrepreneurship Export Promotion Office (EEPO) stödjer vi ukrainska företag inom sektorerna it och livsmedel att exportera till Sverige.

Vi utbildar företagen om vad det innebär att exportera till EU:s inre marknad och i synnerhet den svenska marknaden och företagen deltar tillsammans med oss på viktiga mässor, exempelvis Stockholm Tech Show och SIAL.

Stöd i Ukrainas förhandlingar om anslutning till EU

Vi stödjer på olika sätt Ukraina i anslutningsförhandlingarna med EU.

Vi samordnar en högnivågrupp inom det nordiskt-baltiska samarbetet NB8 som stöttar ukrainska beslutsfattare och förhandlare i Ukrainas EU-anslutning.

Inom utbildningsprogrammet Trade Academy EU Integration utbildar vi ukrainska tjänstepersoner på ministerier och myndigheter som arbetar med Ukrainas EU-anslutningsprocess. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om integrationsprocessen samt kompetensen och förståelsen för att hantera ett framtida medlemskap.

Vi stödjer också Ukraina ekonomiministerium inom vissa av deras ansvarsområden kopplat till EU-anslutningen. Just nu är det fokus på vad ett framtida EU-medlemskap innebär för tekniska handelshinder.

Ukrainas handel analyserad

Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina (DCFTA) har inneburit att handeln mellan dem har mer än fördubblats. Ytterligare ekonomisk integration med EU är viktig för Ukrainas ekonomiska återhämtning och framtida stabilitet. Läs Kommerskollegiums rapport Trade Effects of the EU–Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement.

Sara Sandelius, biträdande enhetschef

Har du frågor om vårt Ukrainasamarbete?

Kontakta mig!

Sara Sandelius

Biträdande enhetschef

Telefon: 08-690 48 30

Öppna eller stäng kontaktformuläret