Hitta handelsstatistik för ett land eller region

Här finns den senaste statistiken över Sveriges utrikeshandel. Du kan själv välja vilket land eller vilken region du vill titta på. Vad exporterar vi till Kina? Vad importerar vi från Afrika? Och hur ser handeln med Storbritannien ut?

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad presenterar en översikt av Sveriges export och import av varor. Du väljer själv vilket land eller region du vill titta på. För att sätta siffrorna i perspektiv anges också Sveriges totala export och import i varje tabells sista rad. 

De värden som finns i faktabladen är i de flesta fall angivna i miljoner svenska kronor. Om handeln med det valda landet är begränsad anges värdena istället i tusental kronor.

Så behandlas statistiken

Faktabladen baseras på siffror från SCB:s återkommande undersökning Utrikeshandel med varor. Varje månad hämtas ny statistik från SCB för att faktabladen alltid ska vara aktuella. Statistiken räknas samman och rensas från sekretessbelagd information. Därefter görs ett automatiskt urval så att faktabladen visar de värdemässigt mest relevanta varugrupperna för Sveriges handel med valt land eller region.

Så här läser du statistiken

Faktablad för helår

  • Värdet för Sveriges handel med landet/regionen för de sex senaste åren presenteras i kolumn (a)–(f). 
  • Kolumn (g)–(h) visar den procentuella förändringen för ett år jämfört med året innan. 
  • Kolumn (i)–(j) visar varans andel av Sveriges totala export/import till och från landet eller regionen under ett år. Kolumnerna visar alltså hur viktig handeln med en viss vara är för Sverige med det valda landet eller regionen.
  • Kolumn (k) visar Sveriges export/import av den aktuella varan till från landet/regionen som andel av Sveriges totala export/import av varan till alla länder. Kolumnen visar alltså hur viktigt landet är för Sveriges handel med en viss vara.

Faktablad för delar av ett år (till exempel januari–mars)

  • Värdet för Sveriges handel med landet/regionen för de fem senaste åren presenteras i kolumn (a)–(e). 
  • Kolumn (f)–(g) visar värdet på handeln med landet/regionen för den aktuella perioden. 
  • Kolumn (h) visar den procentuella förändringen av ett år jämfört med året innan. Kolumn (i) visar den procentuella förändringen mellan den aktuella delen av det senaste året och motsvarande period föregående år.
  • Kolumn (j) visar varans andel av Sveriges totala export/import till och från landet eller regionen under ett år. Kolumn (k) visar samma sak men under en viss angiven period. Kolumnerna visar alltså hur viktig handeln med en viss vara är för Sverige med det valda landet eller regionen.
  • Kolumn (l) visar Sveriges export/import av den aktuella varan till från landet/regionen som andel av Sveriges totala export/import av varan till alla länder. Kolumnen visar alltså hur viktigt landet är för Sveriges handel med en viss vara. 

Endast relevanta varugrupper

Eftersom bara de mest relevanta produktgrupperna finns med i faktabladen går det inte att summera ihop olika rader för att få ut Sveriges totala handel med ett enskilt land. Därför anges alltid Sveriges totala export och import med det aktuella landet på den näst sista raden.