USA:s tullar på stål och aluminium – och EU:s motåtgärder

USA har sedan 2018 haft tilläggstullar på importerat stål och aluminium och EU införde samma år motåtgärder på import av ett stort antal amerikanska varor till EU. Under 2021 kom parterna överens om att försöka lösa konflikten och de lättade också på några åtgärder.

USA:s tilläggstullar på stål och aluminium

Sedan 2018 har USA haft tilläggstullar på import av stål och aluminium. Tilläggstullarna är 25 procent på stål och 10 procent på aluminium vid import till USA. De stålvaror som omfattas är bland annat halvfärdiga produkter, plåt, band, stång, rör. De aluminiumvaror som omfattas är bland annat obearbetad aluminium, stång och profiler, tråd, plåt, band, folier, rör och rördelar. Från den 1 januari 2022 är viss import från EU undantagna från tilläggstullarna i och med att USA införde ett kvotsystem.

EU:s motåtgärder

Som svar på USA:s tilläggstullar på stål och aluminium införde EU motåtgärder på amerikansk import till EU. Motåtgärderna består av tilläggstullar på 25 procent på ett stort antal produkter från USA, bland annat järn och stål, men också olika livsmedel, kosmetika och motorcyklar.

EU-kommissionen beslutade att pausa motåtgärderna på importerade amerikanska varor från och med den 1 januari 2022. Detta efter en överenskommelse med USA om att söka en permanent lösning på tvisten om USA:s stål- och aluminiumtullar. Om parterna inte kommer överens har EU-kommissionen aviserat att importtullarna på de utpekade amerikanska varorna åter träder i kraft den 1 januari 2024.