Forum för tekniska regler och standardisering

För att utbyta information och samla in synpunkter kring tekniska regler, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse träffas Kommerskollegium och andra berörda intressenter i gruppen Forum för tekniska regler och standardisering. Vi diskuterar utvecklingen av tekniska regler både inom EU och globalt.

Exempel på frågor som Forum för tekniska regler och standardisering diskuterar:

  • Aktuella potentiellt handelshindrande föreslagna regleringar samt befintliga tekniska handelshinder – inom Sverige, EU respektive WTO.
  • Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning, och standarders betydelse för handelshinder utanför EU.
  • Nya regulativa utmaningar (till exempel produktegenskaper, produktionsprocesser, digitalisering).
  • För Sverige viktiga marknader med regulativa utmaningar samt frihandelsavtal.
  • Internationellt regulativt samarbete och lärdomar från regulativt handelsbistånd och kapacitetsutveckling.

Forum för tekniska regler och standardisering möts två gånger per år och består av representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer och företag.

Kommerskollegium har en central roll i såväl arbetet för en väl fungerande inre marknad som i arbetet med att förhindra tekniska handelshinder mellan EU och tredje land. Vi är så kallad central informationspunkt för WTO:s avtal om tekniska handelshinder och deltar i internationellt standardiserings- och regelsamarbete med syfte att begränsa förekomsten av icke-tariffära handelshinder.

Vill du delta i Forum för tekniska regler och standardisering?

Eller har du en fråga? Kontakta mig!

Linda Bodén

Telefon: 08-690 48 63

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas