Vilka varor exporterar och importerar svenska företag?

Bilar och lastbilar, det säljer Sverige allra mest till resten av världen – de står för omkring 10 procent av Sveriges totala varuexport. Men lika viktig som exporten är importen. I det här diagrammet kan du välja att granska exporten eller importen av en viss vara eller jämföra olika varor med varandra.

Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Transportmedel exporteras mest

Svenska företag importerar framförallt varor som inte går att producera här eller som är mer kostnadseffektiva att importera. Importen används för att producera nya varor eller för direkt konsumtion.

Sverige importerar framförallt bilar och bildelar, livsmedel, råolja, el- och teleutrustning och järn och stål. Transportmedel är den vanligaste exportvaran men Sverige exporterar också maskiner, läkemedel, trävaror, papper och järn.

Varuhandel – en stor del av Sveriges utrikeshandel