Vilka varor exporterar och importerar svenska företag?

Bilar och lastbilar, det säljer Sverige allra mest till resten av världen – de står för knappt 15 procent av Sveriges totala varuexport. Men lika viktig som exporten är importen. I det här diagrammet kan du välja att granska exporten eller importen av en viss vara eller jämföra olika varor med varandra.

Ej bortfallsjusterad statistik. Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Transportmedel handlas mest

Svenska företag importerar framför allt varor som inte går att producera här eller som är mer kostnadseffektiva att importera. Importen används för att producera nya varor eller för direkt konsumtion.

Sverige importerar framför allt råolja och oljeprodukter, bilar och bildelar, livsmedel, el- och teleutrustning och järn och stål. Transportmedel är den vanligaste exportvaran men Sverige exporterar också raffinerad olja, maskiner, läkemedel, trävaror, papper samt järn och stål.

Varuhandel – en stor del av Sveriges utrikeshandel