Analys: Handeln med Ryssland – Sverige det EU-land som dragit ner mest på rysk import

Sedan Ryssland inledde kriget i Ukraina har Sveriges varuimport från Ryssland minskat med 90 procent. Det är den största procentuella minskningen i hela EU.

Efter att Ryssland inledde sitt invasionskrig mot Ukraina den 24 februari 2022 har EU stegvis infört tio sanktionspaket med syfte att försvaga den ryska ekonomin och motverka militär uppbyggnad. Men all handel omfattas inte av EU:s sanktioner. Många varor har varit och är fortfarande tillåtna att importera från Ryssland.

Många företag har helt slutat handla med Ryssland, till stor del på grund av de tvingande sanktionerna, men också för att de av andra skäl inte vill eller kan fortsätta ha Ryssland som handelspartner.

Kommerskollegium har analyserat handelsstatistik från EU:s statistikkontor Eurostat och har jämfört de 27 EU-ländernas varuhandel med Ryssland. Beräkningarna gäller för mars 2022 till och med februari 2023, och jämförelsen är med motsvarande period året före.

Tolv EU-länder har ökat den ryska importen

Det är en tydlig trend att svenska företag minskar sin import från Ryssland. Sedan krigets start har importen har gått ner månad för månad och är snart helt utraderad om trenden fortsätter.

Medan EU som helhet endast har minskat sin varuimport från Ryssland med 5 procent, har Sveriges import minskat med 90 procent (från 2,3 miljarder euro till 240 miljoner euro). Sverige är därmed det land som procentuellt sett har minskat sin varuimport från Ryssland mest i hela EU, även om man räknar bort olja och gas.

En majoritet av EU:s medlemsländer har minskat importen, men tolv länder har ökat sin import sedan krigsutbrottet.

Beroendet av olja och gas påverkar

Till viss del kan den skilda utvecklingen förklaras av att flera EU-länder har haft och har ett stort beroende av rysk olja och gas, som präglats av kraftiga prisökningar. Utöver detta har länderna haft olika svårt att byta leverantörer även för andra varor och väljer därför att fortsätta importera ryska varor som inte omfattas av sanktionerna. Det är också tänkbart att trycket att begränsa handel med Ryssland skiljer sig åt mellan EU-länderna.

När det i stället gäller att exportera varor till Ryssland, vilket också i betydande grad omfattas av sanktioner, har den svenska exporten minskat med 65 procent, vilket placerar Sverige på en sjätteplats (efter Malta, Luxemburg, Tjeckien, Rumänien och Danmark). EU som helhet har minskat exporten med 48 procent.