”Jag insåg att import är lika viktigt som export”

chantal till webben.jpg

Chantal Tuyishimire arbetar på handels- och industriministeriet i Kigali, Rwanda. Efter att ha gått Trade Academy’s handelspolitiska utbildning har hon fått upp ögonen för importens betydelse i värdekedjan.

Vilket är ditt intryck av Trade Academy?

Jag är verkligen imponerad av utbildningen och hela upplägget. Vi började med en genomgång av bakgrunden och fick sedan en mer allmän förståelse för hur handelspolitik fungerar. Därefter fick vi omsätta det vi hade lärt oss i praktiken genom att titta på en fråga som vi själva valt ut. Utifrån den fick vi sedan presentera en handlingsplan.

Utbildningen är uppbyggd så att du känner full delaktighet, snarare än att du matas med information som i andra utbildningar.

Fanns det något med utbildningen som du tyckte särskilt mycket om?

Jag gillade när vi fick besöka olika företag. Det var det bästa, både denna gång och förra gången. Det var fantastiskt.

Under utbildningen fick du arbeta med utmaningar i ett fiktivt land, Algabia. Hur var det?

Algabia hade utmaningar som liknar dem i våra egna länder, till exempel Rwanda. Algabia är ett litet land och vi fick analysera olika exportfrågor för dem. När vi analyserade konsekvenser av olika åtgärder, handelspolitiken i stort och hur de kunde förbättra sitt arbete med standarder kunde jag verkligen relatera till hur den typen av handelspolitiska frågor kan hanteras hemma.

Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?

För det första, att import är lika viktigt som export. Vi vill jobba med exportfrämjande, men vi glömmer att importen hjälper oss i värdekedjan. För mig var en stor insikt.

För det andra, att den privata sektorn behöver vara involverad i varje skede. Vi insåg under diskussionerna, och med hjälp av hemuppgiften att det är väldigt relevant att få deras synpunkter.

För det tredje, att hitta lösningar på problem genom att verkligen ta sig tid att förstå problemet istället för att vara driven av att direkt hitta lösningar. Att förstå det var mitt ”wow”-ögonblick under kursen.

Hur kommer det du har lärt dig att förändra ditt sätt att arbeta?

Att verkligen analysera problemet först för att hitta lösningar kommer att hjälpa mig när jag ger råd till min regering. Och att prioritera är nyckeln. Vi måste identifiera de viktigaste åtgärderna och lösningarna: Vad ska vi börja med? Vad är snabbast att implementera? Vilket är det bästa sättet?

Framöver kommer jag alltid att tänka: Går jag verkligen i rätt riktning? Har jag gett mig själv tillräckligt med tid för analys? Har jag involverat alla intressenter? Har jag tillämpat alla regler? Har jag gjort en konsekvensanalys? Mitt nuvarande arbete kommer att bli väldigt enkelt tack vare det jag har lärt mig här.