Bytesbalansen

Exporterar Sverige mer tjänster än vi importerar? Eller är det tvärtom? Hur har det sett ut historiskt och vad gäller för varuhandeln? Här kan du följa utvecklingen av Sveriges bytesbalans, tjänstebalans och handelsbalans.

Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Visar om ett land mest exporterar eller importerar

Bytesbalansen summerar i huvudsak handeln med varor (handelsbalansen) och tjänster (tjänstebalansen). Den visar om värdet av de varor och tjänster som ett land exporterat överstiger värdet av det som importerats samma år.

Men bytesbalansen bör inte användas som ett mått på handelspolitisk framgång. Ett land kan ha en god ekonomi oavsett överskott eller underskott i bytesbalansen.