Vilka länder handlar Sverige tjänster med?

Till vilket nordiskt land exporterar svenska företag flest tjänster? Har det förändrats över tid? Importerar vi fler tjänster än vi exporterar till USA, eller är det tvärtom? I det här diagrammet kan du granska hur Sveriges tjänstehandel har sett ut med ett land eller en region.

Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Många tjänster går till EU-länder

Knappt hälften av Sveriges totala tjänsteexport går till andra EU-länder. Sverige importerar också allra flest tjänster från andra EU-länder. 

Den snabba teknikutvecklingen har lett till en stor ökning av gränsöverskridande tjänstehandel. Den har också gjort det möjligt för fler och mindre företag att handla internationellt, till exempel genom internetsajter och digitala marknadsplatser.

Tjänstehandel – en ökande del av internationell handel