Utrikeshandel i förändring

Den internationella handeln utvecklas ständigt och påverkas av den digitala och samhälleliga utveckling som pågår just nu. Kommerskollegium analyserar handelsmönster, hur frihandelsavtal används, hur handeln kan bidra till hållbar utveckling och mycket mer. Här kan du läsa några av de senaste rapporterna.