Nya krav på tjänsteverksamhet ska anmälas

Myndigheter och kommuner ska anmäla nya krav, eller ändringar av befintliga krav, på tjänsteverksamhet till Europeiska kommissionen. Det kan vara krav på tillträde till eller utövande av, tjänsteverksamhet. Sådana krav kan finnas i lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänna råd med bindande verkan.

Myndigheter ska anmäla nya eller ändringar i krav på tjänsteverksamhet till Kommerskollegium. Vi hjälper också till med att tolka huruvida ett krav är anmälningspliktigt eller inte.

Myndigheterna gör anmälan i Internal Market Information System (IMI). Kommerskollegium vidarebefordrar sedan anmälningarna till kommissionen och övriga medlemsländer. Den myndighet som har anmält exempelvis en föreskrift behöver inte avvakta en eventuell reaktion från kommissionen innan föreskriften antas.

Kommerskollegiums bedömning av skyddsintressen

Enbart krav som ska skydda allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljön får ställas på utländska tjänsteleverantörer, enligt tjänstedirektivet. Kommerskollegiums bedömning är dock att EU:s regler också bör tolkas som att andra skyddsintressen är tillåtna, såsom djurskydd eller skyddet för konsumenter, så länge de är proportionerliga.

Anmälningsprocedurer på varuområdet

På likande sätt som för tjänster finns anmälningsprocedurer på varuområdet, både inom och utanför EU.

Läs om myndigheternas rutiner att anmäla tekniska föreskrifter för varor enligt EU:s anmälningsdirektiv

Mer om att anmäla krav enligt tjänstedirektivet

Vill du ha hjälp med EU-rätten?

Vi är experter på den svenska tjänstelagen och EU:s tjänstedirektiv. Vi svarar gärna på frågor om vad rättsakterna innebär för myndigheter och kommuner.

Gruppen som arbetar med tjänstedirektivet

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret