Guide: Tjänstedirektivet – så påverkas myndigheter och kommuner

Tatuerare.jpg

Den här guiden är ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner när de ska reglera tjänsteverksamhet.

Särskilt tjänstemän som handlägger tillstånd, utövar tillsyn eller är verksamma som förvaltningsjurist bedöms ha nytta av vägledningen.

Guiden blir aktuell både i den löpande myndighetsutövningen och när myndigheter ser över sin verksamhet och rutiner som rör reglering av tjänster. Den tar hänsyn både till lagen om tjänster på den inre marknaden och EU:s tjänstedirektiv.