Handelsreglerna – så påverkar du dem

Kommerskollegium tar fram underlag till beslutsfattare när nya regler på handelsområdet ska införas. Vi analyserar också hur befintliga regler påverkar handeln. I det här arbetet behöver vi företagens och civilsamhällets erfarenheter och åsikter. Här får du en överblick över vilka möjligheter till påverkan som du har genom Kommerskollegium.

Dela med dig av dina erfarenheter inför möten eller frihandelsavtal

I Sveriges bilaterala möten med andra länder står ofta handelsfrågor på agendan. Då brukar Kommerskollegium ha i uppdrag att förse regeringen med underlag som visar hur företagens handel med landet fungerar och om det finns särskilda handelshinder i förhållande till det landet. 

I förhandlingarna inför ett nytt frihandelsavtal mellan EU och en annan part, gör Kommerskollegium en utredning utifrån svenska intressen. Det innefattar att bjuda in företag, organisationer och civilsamhället att komma in med synpunkter på handeln med landet ifråga.

Pågående konsultationer

Tullfrihet för insatsvaror vid import till EU

Två gånger om året kan du ansöka om att EU ska besluta om tullfrihet för vissa insatsvaror. Ett villkor är att varan inte finns inom EU. Du kan också invända mot en ansökan eller mot en gällande tullbefrielse eller tullkvot. 

Tullsänkningar på insatsvaror

Löpande möjlighet att omvärldsbevaka och påverka 

Håll koll på förslag till nya varuregler (tekniska föreskrifter) inom EU och påverka genom att skicka in dina synpunkter till Kommerskollegium eller direkt till EU-kommissionen.

Påverka varuregler (tekniska föreskrifter)

När du drabbas av problem i handeln – berätta det för oss. Vi undersöker olika sätt att lösa problemet och kan uppmärksamma regeringen och EU-kommissionen på frågan.

Anmäl handelshinder

Delta i nätverk

Vi leder nätverk för tekniska regler, standardisering och handelsprocedurer. Välkommen att delta!

Forum för tekniska regler