Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningen

När regering, myndigheter och kommuner tar fram nya datalokaliseringskrav, eller ändringar i befintliga krav, ska de anmälas till Kommerskollegium.

Ett datalokaliseringskrav innebär att en myndighet ställer krav på i vilket land data ska lagras. När nya sådana krav, eller ändringar i befintliga krav ska göras, ska det anmälas till Kommerskollegium. Anmälningsförfarandet regleras i EU:s dataflödesförordning (2018/1807).

Anmälan ska göras på samma sätt som för tekniska regler. Det innebär att förslagen till krav skickas till Kommerskollegium, som analyserar dem och samordnar anmälningarna i Sverige. Kommerskollegium skickar sedan anmälan vidare till EU-kommissionen.
Läs mer om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter

Nya och förändrade datalokaliseringskrav ska också meddelas till Tillväxtverket som publicerar informationen på verksamt.se, en webbplats som vänder sig till företag.
Mejla nya och förändrade krav till kontaktpunkten@tillvaxtverket.se.

Kommerskollegium är svensk kontaktpunkt

Kommerskollegium tar emot och vidareförmedlar begäran om tillgång till data från utländska myndigheter till ansvarig myndighet i Sverige. Vi kommer också att bevaka arbetet med och informera om uppförandekoder på EU-nivå för dataportering mellan olika molntjänster.

Ska underlätta den fria rörligheten för icke-personlig data

EU:s dataflödesförordning (2018/1807) började gälla den 28 maj 2019. Förordningen syftar till att underlätta den fria rörligheten för icke-personlig data inom EU. De nya reglerna innebär ett förbud mot nationella datalokaliseringskrav, med undantag för krav som är motiverade av allmän säkerhet.

Har du frågor om dataflödesförordningen?

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!

Gruppen för den digitala inre marknaden

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Relaterad information