Påverka tekniska föreskrifter

Företag kan hålla koll på vilka nya förslag till varuregler (tekniska föreskrifter) som är på gång inom och utanför EU. Det finns också möjlighet att påverka förslagen.

Tekniska föreskrifter är regler om bland annat hur en vara ska utformas, märkas eller provas för att få säljas eller användas. Regler för e-tjänster är bestämmelser som reglerar företag som tillhandahåller digitala tjänster, till exempel strömmad digital-tv. När EU-länderna samt Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Liechtenstein skapar nya eller ändrar i befintliga regler, ska de anmäla det till EU-kommissionen enligt en reglerad procedur. 

Företag kan påverka nya förslag

Syftet med anmälningsproceduren är att undvika nya omotiverade handelshinder. EU-kommissionen sprider därför anmälningarna till de deltagande länderna och publicerar ländernas anmälda regelförslag i en offentlig databas, Tris. Det gör det möjligt för företag, branschorganisationer och privatpersoner att få information om nya förslag till nationella tekniska föreskrifter. Genom databasen är det möjligt för alla att under tre månader lämna synpunkter på förslagen. Under den tiden får regeln inte träda i kraft.

Gör så här för att lämna in din synpunkt

Du är välkommen att vända dig till Kommerskollegium med synpunkter på andra länders regelförslag. Det kan till exempel vara om dessa förslag medför extrakostnader eller hindrar handeln med varor eller e-tjänster. Du kan också själv skicka in dina synpunkter på förslaget till EU-kommissionen genom Tris-databasen.

Det är dock inte Kommerskollegium, utan slutligen regeringen, som avgör vilka synpunkter som Sverige förmedlar till andra medlemsländer i anmälningsproceduren.

Om du har synpunkter på svenska förslag till tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster bör du kontakta myndigheten som ansvarar för förslaget.

Motsvarande procedur utanför EU för regler för varor

Det finns en liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter utanför EU inom ramen för Världhandelsorganisationens avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet). Anmälningsproceduren innebär att WTO:s 164 medlemsländer ska anmäla nya tekniska föreskrifter som kan ha en väsentlig inverkan på andra medlemmars handel och som inte överensstämmer med internationella standarder till WTO. Det kan till exempel handla om märkningskrav och regler om produkters utformning. Anmälan görs när regeln är på förslagsstadiet så att andra medlemsländer får möjlighet att lämna kommentarer på förslagen. 

Alla förslag som anmäls publiceras i WTO:s offentliga databas E-ping. I databasen är det möjligt att söka efter förslag och prenumerera på nya anmälningar inom en särskild varusektor eller från ett särskilt land.
Om du har synpunkter på regelförslagen som har anmälts till WTO är du välkommen att vända dig till Kommerskollegium.

Databaserna och annan relaterad information

Katarina Paul-1-1.jpg

Vill du lämna en synpunkt på ett förslag till ny teknisk regel?

Anser du att ett förslag till teknisk regel strider mot den fria rörligheten? Vill du att Kommerskollegium tittar närmare förslaget? Kontakta mig så hjälper jag till.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas