Så bevakar du utländska förslag till tekniska föreskrifter

Anmälningsproceduren kan vara till nytta för myndigheter som vill se hur andra länder väljer att reglera en viss produkt eller e-tjänst. Via EU-kommissionens så kallade Tris-databas kan man söka efter och prenumerera på anmälda förslag inom ett särskilt produkt- eller e-tjänsteområde.

I samråd med myndigheter, branschorganisationer och företag försöker Kommerskollegium påverka utformningen av de anmälda förslagen från andra länder så att inte otillåtna handelshinder uppstår. Det är därför till Kommerskollegium som din myndighet kan vända sig för att kommentera enskilda föreskriftsförslag. Det är dock inte Kommerskollegium som slutligen avgör vilka synpunkter som förmedlas till andra medlemsländer i anmälningsproceduren, utan regeringen.

Tris-databasen på EU-kommissionens webbplats
Katarina Paul-1-1.jpg

Kontakta mig om anmälningsproceduren

Jag svarar på allmänna frågor anmälningsproceduren. Anmälningar av tekniska regler görs genom att mejla ifylld blankett till vår registrator.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas