Så bevakar du utländska förslag till tekniska föreskrifter

Anmälningsproceduren kan vara till nytta för myndigheter som vill se hur andra länder väljer att reglera en viss produkt eller e-tjänst. Via EU-kommissionens Tris-databas kan man söka efter och prenumerera på anmälda förslag inom ett särskilt produkt- eller e-tjänsteområde.

Du och din myndighet kan vända er till Kommerskollegium om ni vill att Sverige ska kommentera enskilda föreskriftsförslag från andra länder. Vi kan ta fram underlag till ett svenskt yttrande om det är så att ett  föreskriftsförslag från ett annat land riskerar att leda till handelshinder eller inte är förenligt med EU-rätten. Det är dock Regeringskansliet som sedan fattar beslut om huruvida Sverige ska yttra sig.

Det är också möjligt att söka efter förslag och att prenumerera på anmälningar i WTO:s databas ePing. Du kan till exempel välja att prenumerera på anmälningar inom en särskild sektor eller från ett särskilt land.  

Om din myndighet har synpunkter på regelförslagen som har anmälts till WTO är du välkommen att vända dig till Kommerskollegium. Inom WTO är det dock EU-kommissionen som lämnar kommentarer på andra länders föreskriftsförslag.

Katarina Paul-1-1.jpg

Kontakta mig om anmälningsproceduren

Jag svarar på allmänna frågor anmälningsproceduren. Anmälningar av tekniska regler görs genom att mejla ifylld blankett till vår registrator.

Katarina Paul

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas