Generaldirektörens krönika

Här publiceras Kommerskollegiums generaldirektörs, Anders Ahnlids, betraktelser över handelspolitiska aktualiteter.