Test: Är åtgärden förenlig med EU-rätten?

Är din myndighets förslag förenligt med EU-rätten? Ligger din kommuns åtgärd i linje med EU-rätten? Få svar genom att gå igenom Kommerskollegiums EU-rättstest!