Christofer Berg

enhetschef

Telefon: 08-690 48 77

Enhet: Enheten för handel och tekniska regler