Kina – WTO:s regelverk gäller

EU har inte något frihandelsavtal med Kina. Det är Världshandelsorganisationens regelverk som gäller för handeln mellan EU och Kina. Förhandlingar pågår om ett investeringsavtal.

EU:s och därmed Sveriges handel med Kina regleras av Världshandelsorganisationens (WTO:s) regelverk. Det finns inget frihandelsavtal mellan EU och Kina men sedan 2013 förhandlar EU och Kina om ett investeringsavtal.

Syftet med investeringsavtalet är att förbättra marknadstillträdet. Det ska ske genom att ta bort hinder för utländska investeringar. Åtaganden om icke-diskriminering och förbud mot prestationskrav förhandlas, liksom regelfrågor såsom procedurer och transparens. Dessutom kommer investeringsavtalet att innehålla investeringsskydd. Idag finns ett investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Kina. Detta kommer att ersättas när ett avtal mellan EU och Kina väl är på plats.

Parterna förhandlar också om överenskommelser om hållbar utveckling såsom arbetsvillkor, miljö och klimat.

Relaterad information

Annika Widell_480x480.jpg

Har du frågor om handelsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Annika Widell

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär