Sveriges varuhandel med Storbritannien

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Från den 1 januari 2021 ändrades förutsättningarna för handeln men hur har det sett ut fram tills dess? Här kan du ta del av den senaste statistiken för varuhandeln.

Varuhandeln med Storbritannien 

Diagrammet visar hur varuhandeln mellan Sverige och Storbritannien har utvecklats under åren, i miljarder kronor.

 

I juni 2016 röstade en majoritet av britterna för att lämna EU. Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och vid årsskiftet slutade gemensamma regler att gälla. Men vetskapen om att handelns förutsättningar var på väg att ändras kraftigt gav inga märkbara effekter i statistiken. Diagrammet visar en kraftig nedgång under 2020, men det kan till stor del förklaras med coronakrisen.

Storbritanniens andel av Sveriges totala utrikeshandel

Diagrammen visar Storbritanniens andel av Sveriges utrikeshandel med varor. Den första bilden visar Storbritanniens andel av Sveriges totala handel, den andra bilden visar Storbritanniens andel i förhållande till Sveriges handel med de kvarvarande 27 EU-medlemmarna. För att statistiken genomgående ska innehålla samma länder finns Storbritannien inte med i EU-statistiken bakåt i tiden. Detta trots att landet formellt lämnade EU först i februari 2020.

 

Vägfordon vanligaste exportvaran

Vägfordon, det vill säga personbilar och lastbilar med mera, var 2020 den vanligaste exportvaran till Storbritannien. Därefter följde Trävaror och kork samt Papper, papp och varor som är gjorda av dessa material. 

Under 2020 importerade vi framförallt mineraloljor från Storbritannien men även vägfordon. Den tredje största varukategorin på importsidan var Järn och stål. 

Fler detaljer om vilka varor som är viktiga i handeln med Storbritannien finns i Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad.