Corona och handeln – ändrade villkor för export och import

Flera tillfälliga ändringar för handeln har gjorts med anledning av coronapandemin. Här finns information till företag om några sådana förändringar och vilken myndigheter eller organisation som ansvarar för frågan.

Kopia av ursprungsbevis accepteras

För att kunna dra nytta av tullsänkningarna i EU:s frihandelsavtal krävs ett ursprungsbevis. Med hänvisning till covid 19-viruset har dock flera av EU:s avtalsparter meddelat att de inte har möjlighet att utfärda ursprungscertifikat i original längre. Istället kommer kopior att användas. Dock måste länder först anmäla till EU-kommissionen att de vill kunna använda kopior.

– Norge är ett exempel på en av Sveriges större handelspartners där certifikat i både original och kopia kan förekomma, säger Christopher Wingård, Kommerskollegiums utredare med inriktning på ursprungsregler.

På Tullverkets webbplats finns information om hur du som importör och exportör går tillväga för att fortsätta använda EU:s frihandelsavtal, inklusive vilka länder som meddelat att de vill använda kopior av certifikat. Mer information om vad som gäller för ursprungscertifikat i coronatider på Tullverket: Coronaviruset och din tullhantering

Standarder för skyddsutrustning gratis under pandemin

Europeiska standarder för medicinteknisk utrustning och personlig utrustning är nu gratis för företag att använda. Det gäller under tiden coronaviruset bekämpas. Syftet är att öka produktionen av bland annat ansiktsmasker och engångshandskar till sjukvården.

Elva europeiska standarder, CE-standarder, och tre internationella standarder, Iso-standarder är nu gratis att använda. Standarderna gäller personlig skyddsutrustning som används inom sjukvården och som blev bristvaror på grund av coronaviruset.

Åtgärden med gratis standarder är till för företag som kan tänka sig och har möjlighet att producera skyddsutrustning. Genom att få fri tillgång till standarder kan de direkt få kännedom om vilka krav till exempel ansiktsmasker och engångshandskar måste uppfylla för att kunna säljas. I vanliga fall måste företagen köpa standarderna för att få ta del av vilka krav som ställs på en viss vara. Standarder i kampen mot covid-19 på Sis webbplats

Exporttillstånd för covid-19-vaccin behövs inte längre

Från den 1 januari 2022 behöver ditt företag inte längre tillstånd för att exportera covid-19-vaccin eller aktiva substanser för vaccinet.

Det tidigare kravet på exporttillstånd trädde i kraft den 30 januari 2021 och Kommerskollegium ansvarade för ansökningarna.

Den 1 januari 2022 upphörde kravet på exporttillstånd och EU-kommissionen införde istället en exportövervakning av dessa varor. I exportdeklarationen ska företag fortsätta ange dels tilläggskod för företaget, dels antal doser som exporteras. För mer information, se EU-kommissionens förordning 2021/2071.