Corona och handeln – ändrade villkor för export och import

Flera tillfälliga ändringar för handeln gjordes med anledning av coronapandemin. Här finns information till företag om några sådana förändringar och vilken myndigheter eller organisation som ansvarar för frågan.

Kopia av ursprungsbevis accepteras

I samband med covid 19-pandemin blev det möjligt att använda kopior av  ursprungsbevis i handeln med vissa länder, bland annat Norge. Möjligheten att använda kopior upphör från och med den 1 maj 2024.

Mer information på Tullverket:
Kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Exporttillstånd för covid-19-vaccin behövs inte längre

Den 1 januari 2022 upphörde kravet på exporttillstånd och EU-kommissionen införde istället en exportövervakning av dessa varor. I exportdeklarationen ska företag fortsätta ange dels tilläggskod för företaget, dels antal doser som exporteras.

Mer information på EU-kommissionen:
EU-kommissionens förordning 2021/2071