EU:s framtida handelspolitik – synpunkter senast 15 september

EU-kommissionen genomför just nu ett offentligt samråd om översynen av EU:s handelspolitik. Kommerskollegium vill uppmuntra intressenter att ta tillfället i akt att lämna synpunkter på utformningen av EU:s framtida handelspolitik.

EU-kommissionens information och frågedokument

EU-kommissionens pressmeddelande och information om samrådet 
Samrådsdokumentet inklusive frågeställningar

Svar skickas direkt till EU-kommissionen

Mejla senast den 15 september 2020 till:
trade-policy-review-2020@ec.europa.eu

Har ni frågor – välkomna att kontakta oss på Kommerskollegium

Anna Sabelström
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 43

Iness Hadji
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 02