EU:s framtida handelspolitik – synpunkter senast 15 september

EU-kommissionen genomför just nu ett offentligt samråd om översynen av EU:s handelspolitik. Kommerskollegium vill uppmuntra intressenter att ta tillfället i akt att lämna synpunkter på utformningen av EU:s framtida handelspolitik.

EU-kommissionens information och frågedokument

EU-kommissionens samråds- och frågedokument på svenska

EU-kommissionens pressmeddelande och information om samrådet 


Samrådsdokumentet inklusive frågeställningar (EN)

Svar skickas direkt till EU-kommissionen

Mejla senast den 15 november 2020 till:
trade-policy-review-2020@ec.europa.eu

Läs gärna intervjun med Kommerskollegiums utredare Anna Sabelström om vad handelsstrategin är och hur man kan påverka den

Har du frågor – välkommen att kontakta oss på Kommerskollegium

Anna Sabelström
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 43

Iness Hadji
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 02