Vanliga frågor och svar om att söka licens

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som handlar om att söka importlicens. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hur vet jag om mitt företag behöver söka licens?

Gå till licenssystemet och fyll i land och varukod. Då får du besked direkt om du behöver söka licens.

Hur söker jag en licens?

Följ instruktionerna i licenssystemet. Förutom licensansökan behöver du bifoga kopia på orderbekräftelse, kontrakt eller proformafaktura. Om varorna inte köpts direkt i tillverkningslandet – bifoga också ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stål- eller aluminiumverket.

Har du ytterligare frågor - ring licensfunktionen på telefon 08–690 49 20. 

Slipper jag ansöka om licens om jag importerar små mängder?

Du behöver inte licens för järn, stål eller aluminium om det gäller leveranser med en nettovikt av högst 2 500 kilo. För Taric-nummer som börjar på HS 7318 är gränsen en nettovikt av högst 5000 kilo. Undantag för licenskrav gäller per Taric-nummer.

Hur länge är en licens giltig?

En licens är giltig i fyra månader. Om sändningen är försenad eller om något annat händer så kan vi förlänga licensen i ytterligare fyra månader.

Hur får jag min licens?

Om er sändning förtullas i Sverige utfärdas en elektronisk licens med ett licensnummer som skickas till tullens datasystem. Detta refererar ni till vid införtullningen. Om ni förtullar er sändning i ett annat EU-land utfärdar vi en papperslicens som postas till er.

Min sändning innehåller flera olika varukoder, hur söker jag licens?

En licens gäller per varukod (Taric-nummer) då nettovikten överstiger 2 500 kg. För Taric-nummer som börjar på HS 7318 gäller detta då nettovikten överstiger 5 000 kilogram. Om er sändning innehåller flera olika varukoder behöver ni räkna ut er vikt per varukod. Ni måste då göra en (1) licensansökan per varukod även om varorna kommer i samma sändning.

Vårt företag importerar månadsvis x antal kilo aluminium, räcker det med att vi uppskattar kvantiteten och värdet för att söka om en licens?

Nej. För att få en licens måste ni kunna visa en kopia på orderbekräftelse, kontrakt eller proformafaktura på det ni tänker importera. En licens ska alltså motsvara det ni avser importera så exakt som möjligt, vilket ska kunna kontrolleras genom bifogade underlag med er licensansökan.

Jag har två separata sändningar som avser samma varukod, måste jag söka två licenser?

Nej, så länge ni har underlag på det ni tänker importera kan ni summera flera sändningar på en licensansökan. En förutsättning är dock att sändningarna beräknas förtullas inom licensens giltighetstid. Om ni hellre vill ha en licens per sändning går det bra att söka på det viset också.

Vilka växelkurser ska jag använda?

Använd er gärna av Tullverkets växelkurs som finns i tulltaxan.

Finns det någon risk att mitt företag inte beviljas licens?

Nej, alla som har gjort en korrekt ansökan om licens för järn-, stål- och aluminiumprodukter kommer att få licens. Ansökan om licens ska göras för varje individuellt Taric-nummer.

Behöver jag söka licens för de varor som jag har i tullager?

Ja, varor som finns i tullager omfattas också av licenskraven, men det bästa är att bara söka licens för den kvantitet du räknar med att ta ut ur tullagret under licensens giltighetstid (fyra månader). Om licensen tar slutsnabbare än beräknat söker du bara en ny licens.

Varför behöver företagen ansöka om importlicens?

EU-kommissionen vill övervaka och få en snabb statistisk information.

Har du frågor om licenser – kontakta oss!

Våra telefontider är kl 9–12 och 13–15.

Pär Ericson och Evangelos Koutalas

Telefon: 08-690 49 20

Kontaktformulär