Vietnam och GSP

Vietnam ingår i EU:s GSP-program sedan många år. Det innebär att många produkter, om de uppfyller ursprungsreglerna i GSP-programmet, är tullbefriade när de importeras till något EU-land.

- EU:s GSP-program skapades för att underlätta utveckling och internationell handel för länder som står på FN:s lista över mindre utvecklade länder. Vietnam kommer att tas ur detta program om två år. Men fram till dess kan alltså företag välja att fortsätta använda sig av tullförmånerna i GSP-programmet, säger Christopher Wingård.

Företag måste dock vara uppmärksamma på att ursprungsreglerna i GSP kan skilja sig från frihandelsavtalets ursprungsregler och att om två år är det enbart frihandelsavtalets ursprungsregler som gäller.

Ordförklaring

GSP: Generalised Scheme of Preferences, det så kallade GSP-systemet, är ett regelverk som omfattar tullförmåner för utvecklingsländer. Systemet erbjuder allmänna preferenser antingen genom tullfrihet eller genom en tullnedsättning.