Efter brexit – vilken myndighet kan svara på vad?

Brexit är nu ett faktum och ett nytt frihandelsavtal ligger till grund för handeln mellan svenska och brittiska företag. Här har Kommerskollegium sammanställt vilken myndighet som ansvarar för vad i Sverige.

Vilken myndighet kan svara på vad ?

Ackrediterade och anmälda organ för provning, kontroll eller certifiering

Animaliska livsmedel (t.ex. kött, ägg, fisk)

Bosättningskrav på styrelseledamöter i aktiebolag och ekonomiska föreningar samt revisorer

Certifiering av produkter

Djur och djurprodukter

Filialer utanför EU:s inre marknad

Finansiella tjänster och finansiella företag

Fröer och utsäde

Handel med utsläppsrätter

Hälso- och sjukvård – yrkeslegitimationer

Kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien

Importör eller användare av kemikalier som omfattas av Reach-förordningen

Körkortsområdet inklusive yrkestrafik

Medicinsktekniska produkter

Moms och punktskatter

Patent, varumärken och immaterialrätt

Socialförsäkring

Trä, träprodukter och träemballage

Tulldeklarationer, tullbetalningar, tillstånd, införsel och utförselrestriktioner, förhandsanmäla transporter, varor

Tullkvoter och licenser för jordbruksprodukter och livsmedel

Uppehållstillstånd

Varumärke och immaterialrätt

Vegetabiliska livsmedel

Växter, inklusive frukt och grönsaker

Överföring av personuppgifter utanför EU