Moms

När Storbritannien helt lämnar EU:s inre marknad det blir en rad förändringar när det gäller momsen. Det handlar om moms på varor, var momsen ska betalas, var momsen ska deklareras.

Vad gäller om ett företag inlett försäljningen av en vara före men den levereras efter den 1 januari 2021? Skatteverket har publicerat en sammanställning av förändringarna och vad företag behöver göra. Skatteverkets information om hur momsen påverkas av brexit

Säljer ditt företag produkter direkt till konsumenter i Storbritannien?

Från 1 januari 2021 förändras reglerna och du kan bli skyldig att registrera moms i Storbritannien. Läs mer på brittiska regeringens webbplats: Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021