Moms

När Storbritannien helt lämnar EU:s inre marknad det blir en rad förändringar när det gäller momsen. Det handlar om moms på varor, var momsen ska betalas, var momsen ska deklareras.

Vad gäller om ett företag inlett försäljningen av en vara före men den levereras efter den nuvarande övergångsperioden är slut, det vill säga 1 januari 2021? Skatteverket har publicerat en sammanställning av förändringarna och vad företag behöver göra.

Skatteverkets information om hur momsen påverkas av brexit