Efter brexit – förflyttning av personal

Har du personal i Storbritannien eller brittisk personal i Sverige?

 Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för godkännande av akademisk kompetens eller yrkesmässiga kvalifikationer efter 1 januari 2021. Osäkerheten gäller även giltighet av redan erhållna erkännanden. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?

Skickar ditt företag personal till Storbritannien på affärsresor? Eller har ni personal stationerade där under längre perioder? Tar ni hit personal på tillfällig basis och ska deras familjer följa med? Efter brexit ändras villkoren och det uppstår behov av arbetstillstånd och andra liknande administrativa krav. Det kan leda till kostnader i pengar, tid och osäkerhet.

Yrkeskvalifikationer

Personer inom yrken såsom sjuksköterskor, läkare, jurister, arkitekter och ingenjörer med flera har genom Storbritanniens medlemskap på den inre marknaden kunnat få sin yrkeskvalifikation erkänd genom en förenklad process. Denna fördel upphör att gälla från den 1 januari 2021. Storbritannien kommer då inte längre att omfattas av EUs regelverk för erkännande av yrkeskvalifikationer.

Britter och EU-medborgare med kvalifikationer som skaffats i Storbritannien kommer behöva ansöka om att få dem erkända i ett EU-land. Det är det valda EU-landets regelverk för erkännande av tredjelands-kvalifikationer som ansökan kommer att vägas mot.

Resor och arbete

När den fria rörigheten för personer upphör att omfatta britter 1 januari 2021 kommer personer från Storbritannien inte att få stanna längre än 90 dagar under en 180 dagars period i EU. Britter kommer inte behöva ett visum och detsamma gäller EU-medborgare som besöker Storbritannien. Visumundantaget ger dock inte britter rätt att arbeta i EU.

Personer som idag befinner sig lagligen i EU och Storbritannien kommer även efter övergångsperiodens slut att ha sina uppehålls- och arbetstillstånd kvar. Detta har slagits fast i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. I Storbritannien gäller det dock att ansöka om så kallad ”settled” status för att detta ska gälla.

Företag i EU som vill rekrytera personal från Storbritannien och vice versa kommer behöva följa respektive parts lagstiftning på området. Idag är det samma regelverk som gäller i och med den inre marknaden. Vid 1 januari 2021 kommer Storbritannien att ha sin egen lagstiftning.