Efter brexit – förflyttning av personal

Har du personal i Storbritannien eller brittisk personal i Sverige? Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för godkännande av akademisk kompetens eller yrkesmässiga kvalifikationer efter 1 januari 2021. Osäkerheten gäller även giltighet av redan erhållna erkännanden. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?

Skickar ditt företag personal till Storbritannien på affärsresor? Eller har ni personal stationerade där under längre perioder? Tar ni hit personal på tillfällig basis? Efter brexit kan det uppstå krav på visum, arbetstillstånd och andra liknande administrativa krav. Det kan leda till kostnader i pengar, tid och osäkerhet.