Efter brexit – e-handel till privatpersoner

Säljer företaget varor eller tjänster till privata kunder i Storbritannien via e-handelslösningar? Idag kan det ske på samma villkor som om man sålde till konsumenter i Sverige, baserat på bland annat samma konsumenträtt i hela EU.

Reglerna kan komma att ändras efter brexit, bland annat då du inte längre kan basera din handel utifrån de regler som gäller i Sverige (den så kallade ursprungslandsprincipen). Ta höjd för rättsliga oklarheter.

Det kan uppstå oklarheter kring vad som gäller vid eventuell tvist mellan dig och kund i Storbritannien. Vilka regler ska gälla och var kan talan väckas? Om så kallade alternativa tvistlösningsmekanismer är tillgängliga är också osäkert.

Det kommer bli skillnad även för paketleveranser samt momsregler vid e-handel till Storbritannien.

Läs EU-kommissionens information om e-handel och paketleveranser