Efter brexit – avtalsfrågor

Hur ser ingångna avtal ut med brittiska samarbetspartners? Behöver befintliga avtal förhandlas om på grund av förändrade omständigheter? Och hur ska den osäkerhet det innebär att inte veta om det blir ett frihandelsavtal eller någon liknande lösning, som kanske innebär tull under en period, hanteras avtalsmässigt?