Efter brexit – avtalsfrågor

Har ditt företag ingått avtal med brittiska samarbetspartners som sträcker sig längre än 31 december 2020? Behöver befintliga avtal förhandlas om på grund av förändrade omständigheter?

Reglerar era nuvarande avtal om det är köparen eller säljaren som ska ansvara för tull och tulldeklaration? Kontrollera så era avtal täcker in vem som täcker upp för eventuella valutafluktuationer som en följd av utträdesavtalet.

Utöver de avtal du har med dina kunder och underleverantörer är det viktigt att du kollar över alla dina kontrakt rörande transporter, affärssystem, dataöverföring och personal med flera. 

Då EU-lagstiftningen inte längre vara tillämplig i Storbritannien efter övergångsperioden bör du kolla över om dina kontrakt refererar till specifik EU-lagstiftning. Se även över dina avtal om de refererar till EU som ett territorium då Storbritannien efter övergångsperioden inte faller under den definitionen.