Handel med Storbritannien – att fundera på inför 1 januari 2021

Handlar ditt företag med Storbritannien? Gör en riskanalys inför den 1 januari 2021. Här listas ett antal frågor som är bra att ta med i arbetet.

Under Kommerskollegiums arbete med att utreda brexit har våra utredare identifierat ett antal saker som kan komma att förändras efter den 1 januari 2021. Förändringar som är viktiga för företagen att tänka på. Vi ger inga svar, men bidrar med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap. Listan kommer att kompletteras allteftersom ytterligare frågor och problem uppmärksammas.