Efter brexit – vilken myndighet kan svara på vad?

Har du konkreta frågor som gäller affärer med Storbritannien? Här är en lista över områden som kan komma att förändras efter den 1 januari 2021.

Observera att denna lista endast är en övergripande lista för att snabbt hitta till rätt, aktuell myndighets webbsida. Det finns en rad andra förändringar. Därför är det viktigt att varje företag mycket noga går igenom vad som kan gälla för den egna verksamheten.

Använd gärna också Kommerskollegiums frågelista i dina förberedelser.

 

Vilken myndighet kan svara på vad ?

Ackrediterade och anmälda organ för provning, kontroll eller certifiering

Animaliska livsmedel (t.ex. kött, ägg, fisk)

Bosättningskrav på styrelseledamöter i aktiebolag och ekonomiska föreningar samt revisorer

Certifiering av produkter

Djur och djurprodukter

Elektriker och elinstallationsföretag från Storbritannien

Filialer utanför EU:s inre marknad

Finansiella tjänster och finansiella företag

Fröer och utsäde

Handel med utsläppsrätter

Hälso- och sjukvård – yrkeslegitimationer

Kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien

Importör eller användare av kemikalier som omfattas av Reach-förordningen

Körkortsområdet inklusive yrkestrafik

Medicinsktekniska produkter

Moms och punktskatter

Patent, varumärken och immaterialrätt

Socialförsäkring

Trä, träprodukter och träemballage

Tulldeklarationer, tullbetalningar, tillstånd, införsel och utförselrestriktioner, förhandsanmäla transporter, varor

Tullkvoter och licenser för jordbruksprodukter och livsmedel

Uppehållstillstånd

Varumärke och immaterialrätt

Vegetabiliska livsmedel

Växter, inklusive frukt och grönsaker

Överföring av personuppgifter utanför EU