Efter brexit – vilken myndighet kan svara på vad?

Har du konkreta frågor som gäller affärer med Storbritannien? Här är en lista över områden som kan komma att förändras efter den 1 januari 2021.

Observera att denna lista endast är en övergripande lista för att snabbt hitta till rätt, aktuell myndighets webbsida. Det finns en rad andra förändringar. Därför är det viktigt att varje företag mycket noga går igenom vad som kan gälla för den egna verksamheten.

Använd gärna också Kommerskollegiums frågelista i dina förberedelser.

 

Vilken myndighet kan svara på vad ?

Ackrediteringsorgan och anmälda organ

Animaliska livsmedel (t.ex. kött, ägg, fisk)

Bosättningskrav på styrelseledamöter i aktiebolag och ekonomiska föreningar samt revisorer

Djur och djurprodukter

Ekologiska produkter, export och import

Elektrikers yrkeskvalifikationer och elinstallationsföretag från Storbritannien

Filialer – regler utanför EU:s inre marknad

Finansiella tjänster och finansiella företag

Fröer och utsäde

Handel med utsläppsrätter

Hälso- och sjukvård - yrkeslegitimationer

Importör av kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien

Importör eller användare av kemikalier som omfattas av Reach-förordningen

Körkortsområdet inklusive yrkestrafik

Medicinsktekniska produkter

Moms på handel med varor

Moms på handel med tjänster

Moms - registrering och återbetalning av moms

Patent och immaterialrätt

Punktskatter

Socialförsäkring

Trä och träprodukter

Träemballage (förpackningsmaterial)

Tulldeklarationer, tullbetalningar, tillstånd, införsel och utförselrestriktioner, förhandsanmäla transporter, varor

Tullkvoter och licenser för jordbruksprodukter och livsmedel

Typgodkännande av fordon samt tillbehör, reservdelar, drivmedel

Uppehållstillstånd

Varumärke och immaterialrätt

Vegetabiliska livsmedel

Växter, inklusive frukt och grönsaker

Överföring av personuppgifter utanför EU