Brexit och fri rörlighet för personer

Påverkas du av brexit? Här får du reda på några viktiga förutsättningar för att bo och arbeta i Storbritannien eller resa dit efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020.

Medborgares rättigheter

Enligt utträdesavtalet gäller EU:s regelverk för Storbritannien till utgången av år 2020. Det innebär bland annat fortsatt rätt till sociala trygghetsförmåner, och fortsatt ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis och yrkeskvalifikationer. Vad som däremot kommer att gälla för de EU-medborgare som efter övergångsperiodens slut väljer att bo eller arbeta i Storbritannien, respektive för de brittiska medborgare som på motsvarande sätt väljer att bo eller arbeta i ett annat EU-land, är fortfarande inte klart.

Bosättning och arbete

I både Sverige och Storbritannien har nationella system och regelverk införts som innebär att man behöver ansöka om en ny så kallad uppehållsstatus enligt utträdesavtalet för att ha rätt att fortsätta bo och arbeta som tidigare. Som brittisk medborgare bosatt i Sverige, eller EU-medborgare bosatt i Storbritannien, behöver man ta reda på hur och när man senast ska ansöka om sådan uppehållsstatus.

Brittiska medborgare som bor i Sverige med stöd av reglerna om fri rörlighet, behöver ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket, senast under september 2021. Migrationsverket utfärdar dokument till de gränsarbetare som omfattas av rättigheter enligt utträdesavtalet, det vill säga brittiska medborgare som arbetar i Sverige men som bor i ett annat land. Brexit – brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter övergångsperioden på regeringen.se

Svenskar och andra EU-medborgare som har bosatt sig i Storbritannien före den 31 december 2020 behöver ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. Man kan då antingen få så kallad "settled status" om man har varit bosatt i Storbritannien under en sammanhängande period om fem år, eller "pre-settled status" om man inte har hunnit uppnå fem år, men har för avsikt att bo kvar. Ansökan måste göras av berörda medborgare enligt "the EU Settlement Scheme". Mer information och ansökan finns på den brittiska regeringens webbplats: Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status)

Resor

Som EU-medborgare kommer man från årsskiftet att kunna fortsätta resa till Storbritannien för semester eller korta resor utan krav på ett visum, men man kommer att behöva ett giltigt pass. Om man har "settled" eller "pre-settled status", är gränsarbetare eller tillhör vissa andra persongrupper är det tillräckligt med ett nationellt id-kort.

Du hittar aktuell information om vad du behöver tänka på, på den brittiska regeringens webbplats: Visiting the UK from 1 January 2021