Brexit och fri rörlighet för personer

Påverkas du av brexit? Här får du reda på några viktiga förutsättningar för att bo och arbeta i Storbritannien eller resa dit efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020.

Medborgares rättigheter under år 2020

Enligt det utträdesavtal som gäller från och med den 1 februari 2020 fortsätter EU:s regelverk att gälla även för Storbritannien under år 2020. Rättigheterna för EU-medborgare kommer därmed inte att påverkas under övergångsperioden som sträcker sig fram till den 31 december 2020. Det innebär bland annat fortsatt rätt till sociala trygghetsförmåner, och fortsatt ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis och yrkeskvalifikationer åtminstone under övergångsperioden.

De fortsatta förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer att handla om vad som ska gälla för de EU-medborgare som först efter övergångsperiodens slut, väljer att bo eller arbeta i Storbritannien, respektive för de britter som på motsvarande sätt väljer att bo eller arbeta i ett annat EU-land.

Detta gäller vid bosättning i Storbritannien

För svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien avgörs villkoren främst av de beslut som fattas av Storbritannien. De som har bosatt sig i landet före den 31 december 2020 kommer att kunna bo kvar under förutsättning att de ansöker om ett nytt permanent uppehållstillstånd. Genom det får man så kallad settled status eller pre-settled status beroende på om man varit bosatt i Storbritannien under en sammanhängande period om fem år (settled status). Om man inte har hunnit uppnå fem år, men har för avsikt att bo kvar, ansöker man om pre-settled status. Ansökan måste göras av berörda medborgare enligt the EU Settlement Scheme. Mer information och ansökan finns på den brittiska regeringens webbplats.

Detta gäller vid resor till Storbritannien

Vad som krävs för att resa till Storbritannien kommer inte att ändras förrän år 2021. EU-medborgare och medborgare i EES-länderna och Schweiz kan fortsätta resa till Storbritannien för semester och kortare perioder utan visumkrav. Man behöver endast ett giltigt pass eller nationellt id-kort. För den senaste informationen om att besöka Storbritannien, besök den brittiska regeringens webbplats.