Brexit och fri rörlighet för personer

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU, brexit? Här får du reda på några viktiga förutsättningar för att bo och arbeta i Storbritannien eller resa dit efter att Storbritannien helt lämnade EU den 1 januari 2021.

Från den 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre en del av EU, vilket innebär att den fria rörligheten upphört att gälla och nya brittiska migrationsregler har trätt i kraft. Här får du som svensk och EU-medborgare allmän information om vad du bör tänka på om du vill fortsätta att bo och arbeta i Storbritannien, eller om du vill resa dit.

Vad som gäller beror på om du har rört dig över ländernas gränser före eller efter den 1 januari 2021.

Du som bodde och arbetade i Storbritannien före 1 januari 2021

Utträdesavtalet, EU Withdrawal Agreement, innehåller en överenskommelse om rättigheter för de EU-medborgare som bosatte sig i Storbritannien, före den 1 januari 2021. Genom överenskommelser i detta avtal blir till exempel delar av villkoren för socialförsäkringen oförändrade för EU-medborgare och familjemedlemmar till EU-medborgare som bor kvar i Storbritannien. Om du har frågor om vad som gäller för dig baserat på utträdesavtalet, kan du vända dig till Ditt Europas rådgivningstjänst (EU-kommissionen).

EU-medborgare som bosatte sig i Storbritannien före den 1 januari 2021, och som ska bo kvar, behöver senast den 31 december 2021 ansöka om en ny uppehållsstatus i Storbritannien enligt det så kallade EU Settlement Scheme. Mer information och ansökan om det nya uppehållstillståndet finns på den brittiska regeringens webbplats.

Du som ska arbeta i eller besöka Storbritannien från och med 1 januari 2021

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, EU-UK Trade and Co-operation Agreement, reglerar relationen mellan EU och Storbritannien från 1 januari 2021. Avtalet innehåller vissa överenskommelser som har betydelse för på vilka villkor man kan arbeta i Storbritannien.

I ett särskilt protokoll till avtalet finns villkoren för samordning av de sociala trygghetssystemen, såsom villkoren för sjuk- och föräldraförmåner, arbetslöshetsersättning och pension. Det är till exempel fortfarande bara möjligt att tillhöra ett lands socialförsäkringssystem och enligt huvudregeln är det det land man arbetar i.

När det gäller kortare vistelser kan svenska medborgare besöka Storbritannien upp till sex månader utan att behöva visum. Som exempel på kortare vistelser räknas turism, korttidsstudier, tillfälliga arbetsrelaterade aktiviteter och liknande. För att resa behöver man dock ha ett giltigt pass, eller nationellt id-kort. Du hittar aktuell information om vad du behöver tänka på, på den brittiska regeringens webbplats: Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen