Kemikalier

Om ditt företag importerar eller exporterar olika typer av kemikalier kan företaget behöva omregistrera kemikalierna. Om ditt företag exporterar till Storbritannien kan du behöva anmäla exporten.

Tillverkar, köper eller säljer du kemiska produkter eller bekämpningsmedel?

Du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor som innehåller kemikalier kan få förändrade skyldigheter vid årsskiftet när övergångsperioden tar slut. De tillstånd och registreringar som har beviljats till företag i Storbritannien kommer inte längre gälla.

Detsamma gäller när flera företag tillsammans har registrerat kemiska produkter och den ledande registratorn är etablerad i Storbritannien. Den ledande registratorn är det företag som står först på registreringen, detta kan kontrolleras på den inskickade ansökan. Konsekvensen blir att om man fortsätta handla med de kemiska produkterna måste en EU-baserad importör ansvara för att registrera kemikalierna enligt Reach-förordningen. Som svenskt företag måste man till exempel kontrollera att man inte importerar en kemikalie eller ett bekämpningsmedel via en brittisk importör för det kommer alltså inte längre att fungera.

Du kan behöva anmäla ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen och kontrollera att det finns en så kallad enda representant enligt Biocid-förordningen när du köper kemikalier från Storbritannien.

Exporterar du kemikalier till Storbritannien?

Exporterar du till Storbritannien kan du behöva anmäla export av farliga ämnen.

Vill du ta reda på vilka substanser som är registrerade av brittiska företag?

På Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats finns guider till vad ditt företag bör ha koll på inför övergångsperiodens slut. Här hittar du också en lista av substanser som bara är registrerade av brittiska företag. Kontrollera om någon av de substanser du använder finns med på listan.

Råd till företag hos European Chemicals agency

 

Relaterad information