Tjugofyra handelsdiplom till nio utvecklingsländer

Publicerad: 20 apr 2018

Nio kvinnor och femton män från totalt nio länder har nu fått diplom för sina insatser i utbildningsprogrammet Trade Academy som arrangeras av Kommerskollegium. Syfte är att förbättra deltagarländernas möjligheter till internationell handel och därmed bidra till tillväxt och minskad fattigdom.

Det ska bli spännande att följa hur den andra årskullen deltagare i vårt utbildningsprogram omsätter den handelspolitiska kompetens de nu fått i sina hemländer, säger Anna Stellinger, GD på Kommerskollegium.

Utbildningen Trade Academy sträcker sig över två terminer och är en del av Kommerskollegiums utvecklingssamarbete. Kursen genomförs vid två kurstillfällen, båda förlagda i Stockholm. Parallellt arbetar deltagarna i sina hemländer med en uppgift med stöd av en mentor på Kommerskollegium. Syfte med programmet är att förbättra de deltagande ländernas möjligheter att delta i internationell handel och därmed bidra till tillväxt och minskad fattigdom. Målgruppen är framför allt tjänstemän från offentlig sektor som arbetar med handelspolitiska frågor, främst från ministerier och myndigheter.

Utbildningen består av teori varvat med olika interaktiva inslag i form av gruppdiskussioner, övningar och rollspel. Många övningar har det fiktiva landet Algabia som utgångspunkt, ett land med handelspolitiska utmaningar som deltagarna får i uppgift att lösa.

– Vi arbetar kontinuerligt med nya och innovativa grepp för att åskådliggöra handelns betydelse för utveckling. Trade Academy är ett av flera exempel på hur Kommerskollegium bidrar till Sveriges utvecklingssamarbete. I Trade Academy utgår vi från ländernas specifika behov och stöttar dem att bygga upp den kompetens de själva identifierat, säger Anna Stellinger.

De länder som varit representerade i 2017/2018 årskull är Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Georgien, Jordanien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Zambia. Nästa omgång genomförs med start i höst.

Frågor besvaras av:

Henrik Isakson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 07
E-post: henrik.isakson@kommers.se

Anneli Wengelin, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 57
E-post: anneli.wengelin@kommerskollegium.se