Tullfrihet bort för drygt 450 varor – påverkar det ditt företag?

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 28 feb 2024

Från och med den 1 januari 2025 försvinner tullfriheten för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill ditt företag att någon av dessa ska vara kvar? Kontakta Kommerskollegium senast den 27 mars 2024.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet med tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att få omfattas av fortsatt tullbefrielse. Denna gång kommer även vissa tullbefrielser som har initierats av Storbritannien att upphöra.

Det innebär att tullbefrielsen kommer att försvinna för drygt 450 varor från och med den 1 januari 2025. Varorna finns med i pdf-filen nedan. Pdf-filen omfattar två delar: Lista A med varor där värdet av importen har varit för låg och lista B med varor som är tullbefriade efter tidigare ansökningar från Storbritannien.

Om ditt företag har intresse av att någon av dessa tullbefrielser ska finnas kvar även nästa år, kontakta Kommerskollegium senast den 27 mars 2024.

Lista över varor där tullbefrielsen riskerar att tas bort 1 januari 2025

Kontakt
Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54