Tydligare EU-regler för den digitala ekonomin behövs

Nyhet

EU-rätten

Om handel

Publicerad: 12 feb 2024

Den digitala utvecklingen går fort och det är svårt för lagstiftningen att hinna med. Risken är att flera rättsakter överlappar varandra och att företag inte förstår vilka krav som ställs på dem. Kommerskollegium har analyserat processerna inom EU och ger förslag på åtgärder.

I en ny rapport identifierar Kommerskollegium tendenser i beslutsprocesserna kring EU:s lagstiftning för den digitala ekonomin. Det handlar till exempel ofullständiga beslutsunderlag och risk för överlappande lagstiftning och inkonsekvent tillämpning i EU-länderna.

- EU-lagstiftningen för den digitala ekonomin uppfattas av olika aktörer som alltför komplex och otydlig. Det medför utmaningar både vid tillämpning och efterlevnad av lagstiftningen, som i sin tur kan leda till hinder på den inre marknaden., säger Karin Atthoff, utredaren bakom rapporten.

Kommerskollegium anser att EU-kommissionen behöver prioritera att ge stöd och vägledning till aktörer som ska hantera lagstiftningen. De behöver förtydliga hur den ska fungera i praktiken. Dessutom behöver de ge tid för lagstiftning att tillämpas och sedan utvärdera dess faktiska effekter.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten (på engelska, sammanfattning på svenska)

The EU Single Market in the Digital Era - From legislative complexity to clarity